Thursday, 30 June 2011

ကိုးန၀င္း ပုတီးစိပ္နည္း

ကိုးန၀င္း ပုတီးစိပ္နည္း

တနလၤာ (၂)

သမၼာသမၺဳေဒၶါ

အဂၤါ (၉)

ဘဂ၀ါ

ဗုဒၶဟူး (၄)

သုဂေတာ

ၾကာသပေတး (၇)

သတၱာေဒ၀မႏုႆနံ

ေသာၾကာ (၅)

ေလာက၀ိဒူ

စေန (၃)

၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ

တနဂၤေႏြ (၆)

အႏုတၱေရာပုရိသ ဓမၼသာရထိ

တနလၤာ (၁)

အရဟံ

အဂၤါ (၈)

ဗုေဒၶါ

ဗုဒၶဟူး (၃)

၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ

ၾကာသပေတး (၁)

အရဟံ

ေသာၾကာ (၅)

ေလာက၀ိဒူ

စေန (၈)

ဗုေဒၶါ

တနဂၤေႏြ (၆)

အႏုတၱေရာပုရိသ ဓမၼသာရထိ

တနလၤာ (၄)

သုဂေတာ

အဂၤါ (၇)

သတၱာေဒ၀မႏုႆနံ

ဗုဒၶဟူး (၂)

သမၼာသမၺဳေဒၶါ

ၾကာသပေတး (၉)

ဘဂ၀ါ

ေသာၾကာ (၄)

သုဂေတာ

စေန (၂)

သမၼာသမၺဳေဒၶါ

တနဂၤေႏြ (၆)

အႏုတၱေရာပုရိသ ဓမၼသာရထိ

တနလၤာ (၉)

ဘဂ၀ါ

အဂၤါ (၇)

သတၱာေဒ၀မႏုႆနံ

ဗုဒၶဟူး (၅)

ေလာက၀ိဒူ

ၾကာသပေတး (၈)

ဗုေဒၶါ

ေသာၾကာ(၃)

၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ

စေန (၁)

အရဟံ

တနဂၤေႏြ (၅)

ေလာက၀ိဒူ

တနလၤာ (၃)

၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ

အဂၤါ (၇)

သတၱာေဒ၀မႏုႆနံ

ဗုဒၶဟူး (၁)

အရဟံ

ၾကာသပေတး (၈)

ဗုေဒၶါ

ေသာၾကာ (၆)

အႏုတၱေရာပုရိသ ဓမၼသာရထိ

စေန (၉)

ဘဂ၀ါ

တနဂၤေႏြ (၄)

သုဂေတာ

တနလၤာ (၂)

သမၼာသမၺဳေဒၶါ

အဂၤါ (၆)

အႏုတၱေရာပုရိသ ဓမၼသာရထိ

ဗုဒၶဟူး (၄)

သုဂေတာ

ၾကာသပေတး (၈)

ဗုေဒၶါ

ေသာၾကာ (၂)

သမၼာသမၺဳေဒၶါ

စေန (၉)

ဘဂ၀ါ

တနဂၤေႏြ (၇)

သတၱာေဒ၀မႏုႆနံ

တနလၤာ (၁)

အရဟံ

အဂၤါ (၅)

ေလာက၀ိဒူ

ဗုဒၶဟူး (၃)

၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ

ၾကာသပေတး (၇)

သတၱာေဒ၀မႏုႆနံ

ေသာၾကာ (၅)

ေလာက၀ိဒူ

စေန (၉)

ဘဂ၀ါ

တနဂၤေႏြ (၃)

၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ

တနလၤာ (၁)

အရဟံ

အဂၤါ (၈)

ဗုေဒၶါ

ဗုဒၶဟူး (၂)

သမၼာသမၺဳေဒၶါ

ၾကာသပေတး (၆)

အႏုတၱေရာပုရိသ ဓမၼသာရထိ

ေသာၾကာ (၄)

သုဂေတာ

စေန (၈)

ဗုေဒၶါ

တနဂၤေႏြ (၆)

အႏုတၱေရာပုရိသ ဓမၼသာရထိ

တနလၤာ (၁)

အရဟံ

အဂၤါ (၄)

သုဂေတာ

ဗုဒၶဟူး (၂)

သမၼာသမၺဳေဒၶါ

ၾကာသပေတး (၉)

ဘဂ၀ါ

ေသာၾကာ (၃)

၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ

စေန (၇)

သတၱာေဒ၀မႏုႆနံ

တနဂၤေႏြ (၅)

ေလာက၀ိဒူ

တနလၤာ (၉)

ဘဂ၀ါ

အဂၤါ (၇)

သတၱာေဒ၀မႏုႆနံ

ဗုဒၶဟူး (၂)

သမၼာသမၺဳေဒၶါ

ၾကာသပေတး (၅)

ေလာက၀ိဒူ

ေသာၾကာ (၃)

၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ

စေန (၁)

အရဟံ

တနဂၤေႏြ (၄)

သုဂေတာ

တနလၤာ (၈)

ဗုေဒၶါ

အဂၤါ (၆)

အႏုတၱေရာပုရိသ ဓမၼသာရထိ

ဗုဒၶဟူး (၁)

အရဟံ

ၾကာသပေတး (၈)

ဗုေဒၶါ

ေသာၾကာ (၃)

၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ

စေန (၆)

အႏုတၱေရာပုရိသ ဓမၼသာရထိ

တနဂၤေႏြ (၄)

သုဂေတာ

တနလၤာ (၂)

သမၼာသမၺဳေဒၶါ

အဂၤါ (၅)

ေလာက၀ိဒူ

ဗုဒၶဟူး (၉)

ဘဂ၀ါ

ၾကာသပေတး (၇)

သတၱာေဒ၀မႏုႆနံ

ၿဖိဳးမမ (ခ) ရွင္ေထြးေလး (ေခတၱ ဆိုက္ပရပ္စ္ႏုိင္ငံမွ ဓမၼဒါနျပဳပါသည္)

No comments:

Post a Comment